Què fem?

Professionals qualificats

A diferència de la gran majoria de propietaris, Montserralt disposa d’una infraestructura pròpia, formada per professionals qualificats, per gestionar els seus edificis de forma integral sense intermediaris, ni administradors de finques ni agents immobiliaris.

La comercialització, la redacció dels contractes, el manteniment i les reparacions, … Tot s’efectua amb personal propi de l’empresa.

Des de Montserralt tenim clar que les famílies que resideixen als nostres habitatges són els nostres únics clients per això vetllem pel seu benestar amb un tracte transparent i directe amb nosaltres, amb un servei de reparació d’avaries ràpid i eficaç i tenint cura de que hi hagi en tot moment una bona relació de veïnatge.

“Tot s’efectua amb personal propi de l’empresa.”